© B U U R T V E R E N I G I N G  D E  B E E K L A N D E R S Bestuur van De Beeklanders Het bestuur van de Beeklanders is als volgt samengesteld.   * voorzitter       Matt Maassen, Bremweg 1, 5364 NG Escharen mattmaassen@planet.nl   * secretaris       Ria Jansen, Busweg 1A, 5364 NE Escharen gerrit_ria20@hotmail.com   * penningmeester       Marjan Gerrits, Hogeweg 21, 5364 NK Escharen willy.gerrits@hetnet.nl * lid       Elly van Meurs, Hondsdijk 1B 5364 NL Escharen van.meurs@hetnet.nl * lid       Christa Peters, Hoogeweg 25, 5364 NK Escharen cristapeters@hetnet.nl Het bestuur vergadert regelmatig, om de paar maanden. Elk jaar proberen we nog iets nieuws op touw te zetten. Contributie De contributie kan worden overgemaakt op rekening 1171 78 152 t.n.v. De Beeklanders te Escharen. Op de jaarvergadering kan de contributie contant worden betaald.