© B U U R T V E R E N I G I N G  D E  B E E K L A N D E R S Buurtvereniging De Beeklanders 35 jaar: de eerste jaren 1. Inleiding. In 2017 vierde onze buurtvereniging uitgebreid het 35-jarig bestaan. December 2016 waren die 35 jaar vol, na de start van De Beeklanders op 12 december 1981. Op 14 juni 2017 werd een prachtig feest gevierd in 'Het Beekdal' bij de familie Maassen, waar voorzitter Matt – met bezielende hulp van echtgenote Carin- de scepter zwaait. Groot en klein werden toen in de watten gelegd: wij waren 'wanted', het thema western. Geweldig feest. Op 21 oktober 2017 vierden 70 leden van onze buurtvereniging het afsluitende feest van de viering van het 35-jarig bestaan in zalen-centrum De Brouwketel. De plek waar op 12 december 1981 de geschiedenis van deze buurtvereniging begon. Geschiedenis is om bewaard te worden en daarom nam Herman Peters het initiatief om dit op papier te zetten. Bestuurslid van het eerste uur: Gerrit Jansen en echtgenote Ria behoedden hem voor te vrije interpretatie en corrigeerden daar waar nodig. 2. Hoe het kwam Toenmalig buurtgenoot Thé Bisseling was bestuurslid van EZV, de huidige dorpsraad, die nog altijd onder die naam functioneert. EZV organiseerde rond 1980 wedstrijden touwtrekken voor buurtverenigingen uit Escharen. Het was Thé een doorn in het oog dat het gebied van 'over De Raam' (vanuit de kerk gezien), waar hij zelf woonde, geen buurtvereniging kende. Daarom stapte hij in de zomer van 1981 naar Gerrit Jansen met de vraag of die er voor voelde om mee een buurtvereniging op te richten. Gerrit was direct enthousiast. Daags daarop stond Thé bij mij voor de deur of ik ook mee wilde doen. Ik woonde pas koud een half jaar in de buurt, maar kende Thé al jaren vanuit familiale betrekkingen (zijn dochter Riky met mijn broer Jo). Het mee oprichten van een buurtvereniging leek mij een goed idee, mede omdat ik zelf daardoor sneller de buurt zou leren kennen. Lees verder ...