© B U U R T V E R E N I G I N G  D E  B E E K L A N D E R S In 1986 werd teruggekeken op vijf jaar Beeklanders met het volgende liedje: “Tussen de Graaf en de Reek tussen de Raam en de Beek ligt ’n klein stukske Esteren wat ons Beekland heet.” ”Ik heb er m’n stekske deel m’n lief en m’n leed ‘t klein stukske Beekland wa ik nooit vergeet.” “Ik ken er de mensen van haver tot gort ik heb er m’n stekske en kom niks tekort.” Om een mooi logo te vinden werd de secretaris op pad gestuurd. Hij had gehoord dat toenmalig buurtbewoonster Sylvia van Noye een kunstzinnige opleiding volgde in Nijmegen. Zij werd gevraagd om enkele ontwerpen te maken waar De Hooge Raam in voor kwam. Dit leidde tot het logo dat ook in 2017 nog steeds wordt gebruikt (zie hiernaast). 4. Enkele wapenfeiten uit de beginjaren Deelname aan de jaarlijkse wedstrijden touwtrekken, in de zomer een buurtfeest, een fietstocht, volleyen tegen camping de Bruisbergen, Sinterklaasfeest voor de kleintjes en de jaarvergadering, dat was het dacht ik. In 1982 moest moeke Peeters om gezondheidsredenen haar café van de hand doen. Haar opvolger Fons van de Laar heette ons ook van harte welkom. Een prijzenkast werd gemaakt en opgehangen in het café. In de jaren tachtig was er in onze buurt volop activiteit vanuit Ruilverkaveling Land van Cuijk. In 1984 werd het brugske over de Hooge Raam, bij Busweg 2 opgepakt en bij Matt Maasen over de beek gelegd. Daar waren de spoorbielzen aan vervanging toe. In de Busweg werd een f 50.000,- kostende brede duiker gelegd, die daar nog steeds ligt. Dat werk werd februari / maart 1984 afgerond. Buurtleden Ton van Kerkoerle en Herman Peters kwamen bij het bestuur met het 'wilde plan' om een officiële opening van de nieuwe beekovergang te organiseren. Onder grote belangstelling en met hulp van vele buurtgenoten werd dit een groot feest met meer dan 200 belangstellenden. Lees verder ...